Βατράχοις οινοχοείς. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ

Βατράχοις οινοχοείς.

σημαίνει πως:
Κερνάς τα βατράχια κρασί.
Προσφέρεις κάτι άχρηστο.