Βαλλ' ες κόρακας. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΒΡΙΣΙΑ

Βαλλ' ες κόρακας.

λέγεται :
Αι στον κόρακα.
Ως βρισιά, πήγαινε στον κόρακα, στα κομματια, επειδή ο κόρακας νιώθει χαρά με τα πτώματα