Καθένας τη βρώμα του δεν τη σιχαίνεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Καθένας τη βρώμα του δεν τη σιχαίνεται.

σημαίνει πως:
Ο άνθρωπος δεν δυσανασχετεί με τα δικά του ελαττώματα.