Αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.

σημαίνει:
Πάντα να είσαι άριστος και να υπερέχεις των άλλων, ούτε να ντροπιάζεις το γένος των προγόνων σου.
ειπώθηκε
από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε ο Ιππόλαχος το γιο του Γλαύκο, όταν τον έστειλε στην Τροία να πολεμήσει.