Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΑΥΤΟΣ

Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.

σημαίνει:
πως κάποιος νοιάζεται αποκλειστικά για τον εαυτό του και την προσωπική του διασκέδαση και ικανοποίηση.