Πριν μπεις στην σπηλια, λογάριασε πως θα βγεις. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΝΕΣΗ

Πριν μπεις στην σπηλια, λογάριασε πως θα βγεις.

συμβουλεύει:
Να είσαι προνοητικός, όταν επιχειρείς κάτι να έχει σκεφτεί τις δυσκολίες και τις τυχόν συνέπειες.