Κάλλιο πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΙΑ

Κάλλιο πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη.

σημαίνει πως:
Καλύτερα να ξεχωρίζεις και να είσαι σημαντικός για μια ομάδα ή σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, απο το να είσαι αφανής σε ένα σύνολο.