Φύλαγε τα ρούχα σου , να ‘χεις τα μισά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Φύλαγε τα ρούχα σου , να ‘χεις τα μισά.

σημαίνει πως:
Καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί και προνοητικοί ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανές απώλειες.