Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι.

σημαίνει πως:
Αφού πρώτα σε καταστρέψω, σου κάνω και ένα μικρό καλό, για τα μάτια του κόσμου ή για να γλυτώσω απ’ την οργή σου.