Ένα κουβάρι κόκαλα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Ένα κουβάρι κόκαλα.

λέγεται για:
Για Κόιον που έχει χάσει τις δυνάμεις του λόγω γηρατειών ή λόγω αρρώστειας.