Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.

δηλώνει πως:
Κάποιος συμβουλεύει τους άλλους χωρίς να τηρεί ο ίδιος τις συμβουλές του. Οι άνθρωποι που δίνουν συμβουλές στους άλλους, πρέπει πρώτοι να τις ακολουθούν ώστε να δίνουν το καλό παράδειγμα.