Θεμελιωμένος άνδρας. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΝΔΡΑΣ

Θεμελιωμένος άνδρας.

σημαίνει :
Ακμαίος, δυνατός άνδρας.