Κατά φωνή και ο γάιδαρος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Κατά φωνή και ο γάιδαρος.

λέγεται:
Όταν έχουμε την συζήτηση κάποιου ανθρώπου και εκείνος εμφανίζεται εκείνη ακριβώς την στιγμή.