Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.

δηλώνει πως:
Ακόμα και ανάμεσα σε καλούς φίλους, πρέπει οι λογαριασμοί να είναι ξεκάθαροι και να λύνονται γρήγορα τα θέματα που ανακύπτουν για να μην κινδυνέψει η φιλία.