Μαυρίζει η καρδία (ή η ψυχή)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΟΝΟΣ

Μαυρίζει η καρδία (ή η ψυχή)

σημαίνει :
Προκαλεί μεγάλο πόνο.