Μπήκε το νερό στο αυλάκι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι.

σημαίνει πως :
Ένα έργο, μια δουλειά, μια κατάσταση τελικά διευθετήθηκε και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και όπως επιθυμούμε.
επίσης
Σε καλό δρόμο.