Έγινε χώμα να τον πατήσουν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΤΑΓΗ

Έγινε χώμα να τον πατήσουν.

σημαίνει :
Έκανε ότι του ζητούσαν χωρίς καμία αντίρρηση η δισταγμό.