Φτωχού καμπάνα δεν αχάει, του πλούσιου ξεκουφαίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΗ

Φτωχού καμπάνα δεν αχάει, του πλούσιου ξεκουφαίνει.

σημαίνει πως:
Το δίκιο ή η άποψη του φτωχού δεν ακούγεται όσο του πλούσιου.