Κατά το νιό και τ’ άρματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά το νιό και τ’ άρματα.

δηλώνει πως:
Οι προσδοκίες μας πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα κάποιου, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα μέσα που διαθέτει και να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις.