Κατά το νιο και τ’ άρματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά το νιο και τ’ άρματα.

δηλαδή:
Ανάλογα με τα προσόντα κάποιου δίνονται και τα απαραίτητα μέσα.