Στο καρφί, καρφί δε μπαίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΚΛΗΡΟ

Στο καρφί, καρφί δε μπαίνει.

δηλαδή:
Το να αντιμετωπίσεις το κακό με κακό δεν έχει αποτελέσματα.