Για τον φόβο των Ιουδαίων.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για τον φόβο των Ιουδαίων.

λέγεται:
Για τις περιπτώσεις που έχουν παρθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος ή καταστροφή.