Κάνεις το χωριάτη φίλο; Κράτα και κομμάτι ξύλο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ

Κάνεις το χωριάτη φίλο; Κράτα και κομμάτι ξύλο.

δηλαδή:
Πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός στις σχέσεις του με αμόρφωτους και κουτοπόνηρους ανθρώπους.