Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΕΟΣ

Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.

σημαίνει:
Το αν θα καταφέρουμε κάτι εξαρτάται από το Θεό και βέβαια από τα καιρικά φαινόμενα βέβαια.