Τον καβαλάρη μην τον λυπάσαι που κρέμονται τα ποδάρια του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Τον καβαλάρη μην τον λυπάσαι που κρέμονται τα ποδάρια του.

σημαίνει πως:
Μικρή σημασία έχουν τα μικροπροβλήματα μιας πλεονεκτικής θέσης.