Πριν να ακούς την όρεξη σου, συμβουλεύσου το πουγκί σου σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙκα

Πριν να ακούς την όρεξη σου, συμβουλεύσου το πουγκί σου

δηλωνει πως:
Πρέπει να κάνουμε αγορές σύμφωνα με τις οικονομικές μας δυνατότητες