Πουλάει το γάιδάρο του γιατί μαδάει η ουρά του. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΩΛΗΣΗ

Πουλάει το γάιδάρο του γιατί μαδάει η ουρά του.

λέγεται:
Για κάποιον που θέλει να ξεφορτωθεί αντικείμενο για ελάχιστο ελάττωμα.