Πότε με τα καρύδια του πότε με το χαλβά του, έφερε την καλόγρια εις τα θελήματά του σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΞΑΠΑΤΗΣΗ

Πότε με τα καρύδια του πότε με το χαλβά του, έφερε την καλόγρια εις τα θελήματά του

λέγεται:
Για κάποιον καταφερτζή που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο καταφέρνει να εξαπατά και να παίρνει αυτό που θέλει.