Από τα σύκα ως τα σταφύλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Από τα σύκα ως τα σταφύλια.

δηλαδή:
Σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα το καλοκαίρι