Κάθε μαχαλάς και τάξη, κάθε ρούγα και ζακόνι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΘΙΜΑ

Κάθε μαχαλάς και τάξη, κάθε ρούγα και ζακόνι.

δηλαδή:
Κάθε τόπος έχει τις δικές του ιδιαίτερες συνήθειες και τα δικά του έθιμα. (ζακόνι=συνήθεια)