Πολλά χέρια στο μαλλί, λίγα χέρια στο τυρί. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πολλά χέρια στο μαλλί, λίγα χέρια στο τυρί.

εννοεί πως:
Είναι δύσκολη κι επίπονη η παραγωγή των αγαθών ενώ αντιθέτως γρήγορα κι εύκολα καταναλώνονται και τελειώνουν.