Το μυρμήγκι, σαν είναι να χαθεί, βγάζει φτερά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΦΙΛΟΔΟΞΙΑ

Το μυρμήγκι, σαν είναι να χαθεί, βγάζει φτερά.

δηλαδή:
Η υπέρμετρη φιλοδοξία συχνά οδηγεί στην καταστροφή.