Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.

σημαίνει:
δηλαδή, έχει ο καιρός γυρίσματα