Πολλά καλά στην ερημιά.. Νερό, λιθάρια, ξύλα.. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΟΝΑΞΙΑ

Πολλά καλά στην ερημιά.. Νερό, λιθάρια, ξύλα..

λέγεται :
Για να τονίσει πως ο άνθρωπος χρειάζεται συντροφιά και δεν μπορεί την μοναξιά και την απομόνωση.