Από τα λόγια ίσαμε τα έργα είναι πολύ αλάργο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Από τα λόγια ίσαμε τα έργα είναι πολύ αλάργο.

δηλαδή:
Είναι εύκολο να δίνει κανείς υποσχέσεις πως θα κάνει κάτι αλλά πολύ πιο δύσκολο να το κάνει στην πραγματικότητα.
εξήγηση
Πολύ αλάργο σημαίνει πολύ μακριά