Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό.

δηλαδή:
Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες.