Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό.

δηλαδή:
Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για ό,τι έχουμε.