Όποιος ξενοκαβαλικεύει, γρήγορα και ξεπεζεύει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ

Όποιος ξενοκαβαλικεύει, γρήγορα και ξεπεζεύει.

δηλαδή:
Δεν μπορεί κανείς να στηρίζεται για πολύ στη βοήθεια ή την υποστήριξη των άλλων.