Κατά τον καιρό και τον χορό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Κατά τον καιρό και τον χορό.

δηλώνει πως :
Κάθε πράγμα πρέπει να γίνετσι τη σωστή ώρα.
ομοίως
Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιό τον Αύγουστο.