Το γλυκό κρασί κάνει το δυνατό ξύδι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

Το γλυκό κρασί κάνει το δυνατό ξύδι.

εννοεί πως:
Ο μεγαλύτερος θυμός στρέφεται προς αυτούς που ενδιαφερόμασταν πρωτύτερα. Η μεγάλη αγάπη όταν χαθεί γίνεται μεγάλο μίσος.