Φυσάει και ξεφυσάει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

Φυσάει και ξεφυσάει

λέγεται:
Για κάποινο θυμωμένο ή απογοητευμένο, που δεν μπορεί να δεχτεί μια κατάσταση.