Μπροστά σ' απλώνει τα χαλιά, πίσω σ’ ανοίγει λάκκους.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Μπροστά σ' απλώνει τα χαλιά, πίσω σ’ ανοίγει λάκκους.

λέγεται :
Για κάποιον που παριστάνει τον φίλος οσυ ενώ πίσω από την πλάτη σου σε καστηγορεί και εχθρεύεται.