Βρέχει λάδι στην Κορώνη και στην Καλαμάτα σύκα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΦΘΟΝΙΑ

Βρέχει λάδι στην Κορώνη και στην Καλαμάτα σύκα

εννοεί πως :
δεν έχει νόημα να προσφέρεις κάτι που υπάρχει σε αφθονία