Το απορριξιμιό καράβι σ' αγαθό λιμάνι θα αράξει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΣΩΤΗΡΙΑ

Το απορριξιμιό καράβι σ' αγαθό λιμάνι θα αράξει.

λέγεται :
Για περιπτώσεις απροσδόκητης σωτηρίας απο μια δύσκολη κατάσταση.