Πολλοί που είναι έξυπνοι στ' αστεία, είναι ανόητοι στα σοβαρά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΝΟΗΣΙΑ

Πολλοί που είναι έξυπνοι στ' αστεία, είναι ανόητοι στα σοβαρά.

υποδεικνύει πως:
Κάποιοι άνθρωποι δείχνουν εξυπνάδα και ευχέρεια σε πράγματα ελαφρά κι αστεία αλλά δεν τα καταφέρνουν εξίσου καλά στα σοβαρά ζητήματα.