Πολλοί έχουν πολλή γνώση και καθόλου νου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΝΟΗΣΙΑ

Πολλοί έχουν πολλή γνώση και καθόλου νου.

διαφορετικά:
ο μορφωμένος ανόητος είναι πιο ανόητος από τον αμόρφωτο ανόητο.
αρχαιοελληνικά:
Πολλοί πολυμαθέες νουν ουκ έχουσιν.