Πολλοί οι ποντικοί στην αλευροθήκη κι όποιος πιαστεί θα την πληρώσει σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΤΙΜΩΡΙΑ

Πολλοί οι ποντικοί στην αλευροθήκη κι όποιος πιαστεί θα την πληρώσει

δείχνει ότι:
Μπορεί να είναι πολλοί οι ένοχοι σε μια καταστάση αλλα θα τιμωρηθούν μονο όσοι πιαστούν.