Πολλοί οι δρόμοι που 'χει ο νους. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΥΑΛΟ

Πολλοί οι δρόμοι που 'χει ο νους.

εννοεί πως:
Πολλές και διαφορετικές σκέψεις περνούν διαρκώς από το μυαλό του ανθρώπου.