Πολλοί μιλούν σαν φιλόσοφοι αλλά ζουν σαν ανόητοι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πολλοί μιλούν σαν φιλόσοφοι αλλά ζουν σαν ανόητοι.

εννοείται πως:
Μιλάνε για απλότητα, ηρεμία, στωικοτητα αποδοχή αλλά στην πράξη ζούνε τελείως διαφορετικά.