Παπάς εγίνεις Κώστα μου; Το ‘φερ’ η κατάρα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ

Παπάς εγίνεις Κώστα μου; Το ‘φερ’ η κατάρα.

λέγεται :
Όταν κάποιος με υποκριτικό τρόπο προσπαθεί να μειώσει την επιτυχία του σε κάποιον τομέα.