Παπάς εγίνεις Κώστα; Το ‘φερ’ η κατάρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ

Παπάς εγίνεις Κώστα; Το ‘φερ’ η κατάρα.

λέγεται :
Για υποκριτική προσποιητή υποβάθμιση μιας καλής προσωπικής εξέλιξης.