Η γριά δεν έλπιζε να παντρευτεί και αρραβώνα γύρευε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η γριά δεν έλπιζε να παντρευτεί και αρραβώνα γύρευε.

σημαίνει:
Για υπερβολικές απαιτήσεις ενώ λείπουν τα στοιχειώδη.