Έναν καιρό ήμουν άγγελος τώρα αγγελίζουν άλλοι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Έναν καιρό ήμουν άγγελος τώρα αγγελίζουν άλλοι.

λέγεται :
Για τους ξεπεσμένους όταν βλέπουν άλλους να βρίσκονται στο προσκήνιο ή στην θέση τους.